Často kladené otázky Podpora

24AFP

+420 608 281 048
info@24afp.cz

-->

Novinky

Nové stránky - Od 1.2.2016 jsme zprovoznili nové webové stránky. Kromě základních informací zde najdete novinky ohledně nabízených služeb, aktuální ceny připojení, mapu pokrytí a dále i některé zajímavé aktuality v námi nabízeném sortimentu.

Přeinstaloval jsem počítač, co vše musím nastavit, aby mi fungoval internet?

  • Všechny potřebné údaje se nachází na předávacím protokolu. V případě nejasností nás prosím kontaktujte. V případě individuálního připojení (máte vlastní anténu pro příjem internetu) nepotřebujete znát žádné nastavení. V nastavení počítače nebo routeru použijte volbu automatického přidělení IP adresy (DHCP)

Co mám dělat, když mi nejde internet?

  • Zkuste restartovat (na cca 10sec. vypojit z napájení) Váš přijímač (anténu) popř. router/switch a v neposlední řadě restartovat Váš PC/notebook. Pokud jste vše udělali a internet stále nefunguje, zavolejte technickou podporu. Volejte v době, kdy jste u svého počítače, aby bylo možné problém co nejrychleji odhalit.

Mám doma dva, nebo více počítačů a chci je připojit k internetu. Jak to provedu?

  • použijte zařízení "router". V tomto případě Vám postačí pouze jedna IP adresa. V případě veřejné IP adresy pro počítač je třeba počítat s pravidelným poplatkem za IP. V případě použití bezdrátového routeru "wifi routeru" mohou být připojení PC jak kabelem, tak další bezdrátově.

Chci mezinárodní (veřejnou) IP adresu. Jak mám postupovat?

  • Změnu vždy projednejte s obchodním oddělením.

Kde zjistím, jakou částku mám platit za internet?

  • Na smlouvě, kde máte uveden účet kam částku zasílat. Fakturu naleznete ve Vaší emailové schránce.

Proč mi nepřišla faktura poštou?

  • Všechny své faktury naleznete v elektronické podobě na emailové adrese, kterou jste uvedli ve smlouvě.

Co mám dělat, když chci upravit parametry smlouvy o poskytování internetových služeb?

  • Změnu vždy projednejte s obchodním oddělením.

Co mám dělat, když mi počítač píše chybové hlášení "Síťový kabel odpojen"?

  • Zkontrolujte, zda máte správně zapojen síťový kabe. A to jak v síťové kartě u PC/NTB, tak i na druhé straně kabelu. Popřípadě, jestli není kabel někde poškozen. Síťový kabel poznáte podle plastové hranaté koncovky (RJ-45) podobné telefonní zástrčce. Koncovka musí být zapojená do síťové karty, na které bývají zpravidla dvě kontrolky, které svítí nebo blikají. Pokud je kabel v pořádku a řádně zapojen a chybové hlášení nezmizelo, kontaktujte technickou podporu.

 Nastavení SMTP serverů odchozí pošty

  • Pokud používáte pro příjem a odesílání pošty některého z poštovních klientů (MS Outlook, MS Outlook Express, Windows mail, Mozilla Thunderbird atd.) nastavte si servery odchozí a příchozí pošty dle Vašeho poskytovatele emailových služeb.
  • Pokud jste zvyklí pracovat s poštou přes webového klienta, tak se Vás nic z výše uvedeného netýká.

 


Copyright © 2015 24 AFP s.r.o., AFNetwork s.r.o.