O nás Hlavní stránka

24AFP

+420 608 281 048
info@24afp.cz

-->

Novinky

Nové stránky - Od 1.2.2016 jsme zprovoznili nové webové stránky. Kromě základních informací zde najdete novinky ohledně nabízených služeb, aktuální ceny připojení, mapu pokrytí a dále i některé zajímavé aktuality v námi nabízeném sortimentu.

Firma 24 AFP s.r.o. vznikla v srpnu 2000 s cílem poskytovat kvalitní IT služby firmním klientům v severočeském regionu. Od samého začátku se nám podařilo navázat dlouhodobou spolupráci s významnými firmami z našeho města. V té době byly díky velké poptávce prioritou dodávky informačních technologií, stavba sítí a jejich správa.

V roce 2000 jsme rovněž zahájili spolupráci s firmou SkyNet, a.s. - v té době významným ISP - jako regionální technický partner. Provádeli jsme výstavbu a údržbu bezdrátové sítě v regionu Ústí nad Labem, současně jsem se stali i obchodními partnery SkyNetu v oblasti poskytování připojení k internetu.

V lednu 2002 jsme regionální technickou spolupráci rozšířili i na firmu World Online s.r.o., později transformovanou na Tiscali Telekomunikace a.s. Tato spolupráce spočívala rovněž ve výstavbě a údržbě bezdrátové metropolitní sítě, ale navíc jsme zajišťovali správu POP v Ústí nad Labem, kde bylo regionální datové centrum. Spolupráce trvala až do konce roku 2005, kdy Tiscali Telekominukace ukončili poskytování připojení v ústeckém kraji.

Během této doby jsme samozřejmě poskytovali veškeré sluby stávajícím i novým klientům. Po roce 2008 , kdy mírně opadla poptávka po dovávkách výpočetní techniky, jsme začali klást důraz na výstavbu a správu sítí a poskytování servisních služeb.

V roce 2011 jsme se přestěhovali do nových a větších prostor. V tomto roce jsme také začali budovat bezdrátovou sít pro přístup k internetu, kterou jsme koncem roku uvedli do plného provozu a v současné době ji úspěšně dále rozvíjíme.

V roce 2016 se firma rozdělila na firmy 24 AFP s.r.o. a AFNetwork s.r.o.. Firma AFNetwork s.r.o. se stala poskytovatelem internetových služeb koncovým uživatelům. Hlavním dodavatelem firmy AFNetwork s.r.o. je firma 24 AFP s.r.o.

 

V rámci naší činnosti zajišťujeme:

  • dodávky informačních a komunikačních technologií
  • výstavbu a správu lokálních sítí, ale i WAN a metropolitních sítí
  • servis výpočetní techniky
  • poskytování připojení k internetu vč. souvisejících služeb - webhosting, outsourcing serverů atd.
  • výstavbu kamerových a zabezpečovacích systémů

Copyright © 2015 24 AFP s.r.o., AFNetwork s.r.o.