Outsourcing ICT Informační technologie

24AFP

+420 608 281 048
info@24afp.cz

-->

Novinky

Nové stránky - Od 1.2.2016 jsme zprovoznili nové webové stránky. Kromě základních informací zde najdete novinky ohledně nabízených služeb, aktuální ceny připojení, mapu pokrytí a dále i některé zajímavé aktuality v námi nabízeném sortimentu.

Pro malé, ale i velké zákazníky, kteří nechtějí podstupovat velké jednorázové investice za nákup techniky, nabízíme zajímavou alternativu - outsourcing ICT. Podstatou je přenesení jednorázových nákladů za nákup techniky na dodavatele - v tomto případě naší firmu - přičemž se lze elegantně vyhnout nutnosti nakoupit licence na používaný software. Firma Microsoft nabízí pro tento případ tzv. hosting licencí, kdy licence nejsou nakupovány koncovým uživatelem, ale jsou pronajímány. Klient tedy namísto jednorázového nákupu licencí za desítky tisíc naopak měsíčně platí v řádech stokorun, maximálně tisíc. Obrovskou výhodou je flexibilita - klient má možnost, v případě že např. bude chtít přerušit činnost firmy, nebo naopak nabrat sezónně další zaměstnance, operativně snížit nebo zvýšit počet využívaných licencí. V případě že tedy např. bude chtít před Vánoci najmout několik nových pracovníků, nebude muset nakupovat plný počet permanentních licencí, ale pouze na uvedené období zaplatí za jejich využití částku, která může být i 20x nižší, než by musel jinak vynaložit.

Outsourcing je možné provozovat nejen na hardwaru poskytovatele, ale i na vlastním serveru (je zde pouze omezení, že tento server musí být ve správě poskytovatele).

Výhody outsourcingu:

  • Flexibilní využití licencí - počet je možné každý měsíc měnit
  • Vždy aktuální verze - klient si kupuje službu např. Windows Server, v případě příchodu nové verze je automaticky oprávněn jí využívat
  • Licence na SW jsou součástí služby. Klient si tedy vždy platí např. pronájem HW vč. licencí nebo správu serveru vč. licencí, nikdy licence samotné
  • Nízká cena za využívání licencí - místo pořízení za desítky tisíc jen měsíčně stokoruny
  • Licence nejsou vázány na konkrétní HW, ten je tedy možné jednou za čas obměňovat (na rozdíl od OEM licencí)
  • V případě licencí typu per-processor je možné připojit libovolný počet klientů (jinak je nutné kupovat CAL)
  • V případě licencí typu SAL je zase možné konkrétní službu provozovat na více serverch např. kvůli redundanci

Modelové příklady outsourcingových služeb:

  • Windows server vč. správy na HW klienta - od 1.000,- Kč bez DPH (bez omezení počtu připojených klientů)
  • Windows server na HW poskytovatele - od 2.000,- Kč bez DPH (bez omezení počtu klientů. cena ja kalkulována podle pronajatého HW)
  • Exchange server na vlastním HW klienta - od 99,- Kč bez DPH za 1 schránku

Copyright © 2015 24 AFP s.r.o., AFNetwork s.r.o.